Medewerkers

Medewerkers Huis voor de pelgrim-lore.jpg

Directie

dhr. Olivier Dols

 

Reiscoördinatie

mw. Janine Moenen

mw. Sabine Gerardts

mw. Chantal Piters

 

Office medewerkers

mw. Loes Brouwers

dhr. Ruud Lemmens

mw. Chantal Schlösser

 

PR & Communicatie

dhr. Matheu Bemelmans

 

 

Bestuur

Het Huis voor de Pelgrim is gelieerd aan de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten.

 

Bankrekening (t.n.v. Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten)

ING Bank:

IBAN: NL15 INGB 0001058699

BIC: INGBNL2A

Overige gegevens

Fiscaalnummer ANBI: 8160.77.666

Inschrijving Kamer van Koophandel: 41078393